Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/Base.png

Ewa Małecka

27.04.2023

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Płynność finansowa a faktoring

Niezależnie od branży, płynność finansowa odgrywa kluczowe znaczenie dla długotrwałego sukcesu przedsiębiorstw. Jednym z rozwiązań, które wspierają płynność przedsiębiorstwa jest faktoring. Utrzymanie zdrowej płynności finansowej pozwala firmom na utrzymanie dobrej kondycji finansowej firmy oraz rozwój, a także minimalizowanie ryzyka bankructwa.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to nic innego, jak zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych oraz utrzymania swobodnego przepływu środków pieniężnych w odpowiednim czasie. Umożliwia terminowe opłacanie faktur u kontrahentów, wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oraz zakup surowców, niezbędnych do wykonywania pracy. Dzięki zdolności płatniczej przedsiębiorstwo może realizować nowe inwestycje, a co za tym idzie – nieustannie się rozwijać.

Zachwianie płynności finansowej często wpędza w stan niewypłacalności, który z czasem może przerodzić się w bankructwo. 

W związku z tym, zarówno mali przedsiębiorcy, jak i duże korporacje szukają efektywnych rozwiązań w celu optymalizacji zarządzania środkami pieniężnymi. Jedną z usług, która może poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa, jest faktoring.

Faktoring – wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Faktoring pozwala w skuteczny sposób uniknąć zatorów płatniczych. Nic dziwnego, że takie rozwiązanie jest chętnie wybierane przez przedsiębiorców.

Usługa faktoringu polega na szybkiej zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Wysokość zaliczki wypłacanej przez firmę faktoringową zależy od ustaleń zawartych w umowie, niemniej jednak może wynosić nawet do 90% wartości faktury. Pozostała część należności jest wypłacana przez faktora po dokonaniu płatności ze strony odbiorcy.

Faktoring wpływa na płynność finansową firmy poprzez przyspieszenie przepływu środków finansowych. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorstwa mają natychmiastowy dostęp do gotówki, co pozwala na bieżące finansowanie działalności, inwestycji czy pokrywanie kosztów.

Faktoring to świetny sposób na zabezpieczenie płynności finansowej. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorcy decydują się na udzielenie kredytu kupieckiego. 

Analiza płynności finansowej

Analiza płynności finansowej to niezbędne działanie, które pozwala przedsiębiorcom ocenić zdolność swojej firmy do terminowego regulowania zobowiązań oraz utrzymania swobodnego przepływu gotówki. Pomaga także określić, czy firma jest w stanie utrzymać się na rynku, nawet w przypadku spadku przychodów czy niespodziewanych wydatków.

Analiza finansowa pozwala na monitorowanie zdrowia finansowego przedsiębiorstwa i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Zarządzający mogą ocenić zdolność firmy do bieżącej płynności finansowej wykorzystując podstawowe wskaźniki płynności finansowej, takie jak m.in.:

  • Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio), który liczy się, dzieląc wartość aktywów bieżących przez wartość bieżących zobowiązań. Wskaźnik powyżej 1 oznacza, że wartość aktywów bieżących przekracza wartość zobowiązań krótkoterminowych.
  • Wskaźnik szybkiej płynności (quick ratio) jest bardzo podobny do wskaźnika bieżącej płynności, ale wykluczający zapasy z aktywów bieżących. Pokazuje, czy firma może pokryć swoje zobowiązania bez konieczności sprzedaży zapasów.
  • Wskaźnik płynności gotówkowej (cash ratio) – oblicza się go, dzieląc wartość gotówki i równowartości gotówkowych przez wartość bieżących zobowiązań. Wskaźnik ten pokazuje, czy firma jest w stanie pokryć swoje zobowiązania krótkoterminowe za pomocą posiadanej gotówki.

Każdy rozsądny przedsiębiorca powinien kontrolować powyższe wskaźniki płynności finansowej. Oto kilka powodów, dla których ocena płynności finansowej jest tak istotna:

a) Zapobieganie problemom finansowym – analiza płynności bieżącej pozwala zidentyfikować potencjalne problemy finansowe we wczesnym stadium, co umożliwia wdrożenie działań naprawczych przed eskalacją sytuacji.

b) Podejmowanie strategicznych decyzji – analiza finansowa przedsiębiorstwa dostarcza informacji potrzebnych do podejmowania decyzji o inwestycjach, ekspansji czy redukcji kosztów, mając na uwadze zdolność firmy do pokrycia krótkoterminowych zobowiązań.

c) Atrakcyjność dla inwestorów i wierzycieli – przedsiębiorstwa z dobrą płynnością finansową są bardziej atrakcyjne, co przekłada się na lepszy dostęp do kapitału i niższe koszty finansowania.

d) Redukcja stresu związanego z zarządzaniem finansami – racjonalne zarządzanie płynnością finansową pozwala na spokojniejsze kierowanie firmą, ponieważ istnieje mniejsze ryzyko niewypłacalności i konieczności podejmowania radykalnych działań naprawczych.

Regularna analiza poziomu płynności finansowej jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy pragnącego utrzymać swoją firmę na ścieżce wzrostu.

Płynność finansowa jest bez wątpienia jednym z ważniejszych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Gwarantuje terminową zdolność regulowania bieżących zobowiązań. Bez utrzymania zdolności płatniczej sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa byłoby niemożliwe. Nawet krótkotrwała utrata płynności finansowej nie może być bagatelizowana.

Prowadząc własną firmę z pewnością warto skorzystać z usługi faktoringu, ponieważ jest jednym z najskuteczniejszych i sprawdzonych narzędzi, pozwalających zachować płynność finansową oraz stabilizację na rynku. Monitorowanie płynności finansowej jest kluczowe dla utrzymania przedsiębiorstwa w dobrej kondycji finansowej.

Jeśli obawiasz się o swoją pozycję na rynku i pragniesz utrzymać przedsiębiorstwo w stabilnej sytuacji finansowej , warto zainteresować się możliwościami, jakie oferuje faktoring. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem.

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt