Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/1.jpg

Magdalena Meler - Frąckowiak

19.02.2024

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Monit – Co to jest i kiedy go zastosować

Czym jest monit?

Monit jest pismem kierowanym przez wierzyciela do dłużnika, które zawiera oficjalne przypomnienie o zaległej płatności. Monit może mieć formę ponaglenia, jak i przedsądowego wezwania do zapłaty. W praktyce stosowane są obie odmiany przed wystąpieniem na drogę sądową.

Czym się różni monit od wezwania do zapłaty?

Monit to forma “delikatnego przypomnienia” o upłynięciu terminu płatności i o konieczności uregulowania zobowiązania. Monit warto wysłać niezwłocznie po upływie terminu płatności faktury.

Wezwanie do zapłaty również ma przypomnieć o konieczności zapłaty, ale dokument ten stanowi bardziej formalne przypomnienie.

Po jakim czasie wysyłany jest monit?

Monit wysyłany jest Dłużnikowi zwykle w okresie 7-21 dni po przekroczeniu ustalonego terminu spłaty zobowiązania.

Jak wystawić monit i formy monitu

Każda firma podejmuje we własnym zakresie decyzję o tym, jaką formę ma przybrać monit.

Monit może zostać dostarczony dłużnikowi osobiście, w formie pisemnej, za pośrednictwem listu pocztowego, faksu, poprzez rozmowę telefoniczną, wiadomości sms lub email.

Na to, w jakiej formie zostanie wysłane ponaglenie do klienta, największy wpływ ma przeważnie długość okresu zadłużenia. Monit w formie wiadomości tekstowej na telefon albo jako list elektroniczny na adres e-mail jest najczęściej wysyłany w pierwszej kolejności, gdy opóźnienie w płatności wynosi zaledwie kilka dni.

Jeśli czas zwłoki się wydłuża i wierzyciel czeka już ponad tydzień, to zazwyczaj zostają podjęte kolejne kroki. Dłużnik otrzymuje wtedy monit wysłany pocztą tradycyjną lub telefon z ponagleniem. Przy jeszcze dłuższym czasie oczekiwania, przekraczającym miesiąc, a czasem nawet już dwa tygodnie, monit przybiera oficjalną formę wezwania do zapłaty. Powinno to być ostrzeżeniem dla dłużnika przed skierowaniem sprawy do sądu.

Jak prawidłowo napisać monit?

 Odpowiednio napisany monit potrafi wpłynąć na sprawniejsze ściągnięcie długu.

Dobrze napisany monit powinien zawierać takie elementy jak:

-miejsce i data sporządzenia pisma – w prawym górnym rogu,

-nazwa i adres firmy czy instytucji upominającej się o zapłatę,

-dane osoby lub przedsiębiorstwa zalegającego z płatnością,

-informacja o tym, z jakiego tytułu powstało zadłużenie

-wskazanie konkretnej zaległej sumy z prośbą o jej uregulowanie,

-podanie numeru konta bankowego do przelewu.

Jeżeli monit nie przyniesie oczekiwanego efektu, pora na wysłanie wezwania do zapłaty. Wezwanie do uregulowania należności stanowi oficjalne pismo, które zawiera praktycznie te same elementy, co monit, ale dodatkowo zawiera się w nim ostrzeżenie o możliwości podjęcia kroków prawnych w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Popularnym rozwiązaniem stosowanym jako następne w kolejności po wysłaniu monitu, jest sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty. Poza zestawem danych (takim samym jak w przypadku ww. monitu listownego) w wezwaniu do zapłaty opisujemy dalsze planowane działania – na przykład wpisanie nieuczciwego kontrahenta do Krajowego Rejestru Dłużników lub skierowanie sprawy na drogę sądową.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Ten dokument to nic innego jak ponaglenie wysyłane w przypadku braku odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jego forma powinna być podobna, warto jednak, by zawierała jasne sformułowanie informujące dłużnika o tym, że kolejne kroki będą bardziej zdecydowane.

Czym skutkuje wezwanie do zapłaty?

Jeśli dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty czy też przedsądowe wezwanie do zapłaty i nie uiści wymaganej płatności, wkrótce sprawa trafi do sądu, który wyda nakaz, a wierzyciel będzie mógł się zgłosić do komornika. Ostatecznie dojdzie do egzekucji komorniczej. Dlatego warto skorzystać z polubownej ścieżki spłaty długu.

Ile razy należy wezwać dłużnika do zapłaty?

Nie ma w prawie konkretnej ilości przypomnień o obowiązku zapłaty, które może wysłać do dłużnika wierzyciel. Nie istnieją regulacje, które wskazywałyby, że na przykład można wysłać dwa monity SMS-owe w tygodniu i wysłać jeden list w miesiącu. Nie oznacza to jednak, że wierzyciel ma całkowicie wolną rękę.

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt