Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/1.jpg

Magdalena Meler - Frąckowiak

05.10.2023

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Jak usunąć wpis w BIG?

Czym jest Biuro Informacji Gospodarczej?

Biura Informacji Gospodarczej to podmioty pośredniczące w udostępnianiu informacji gospodarczych zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, na temat dłużników. BIG-i potocznie nazywane są czarnymi listami dłużników. Trafiają na nie osoby i firmy, które mają problemy ze spłatą zadłużenia. Obecność na takiej liście może okazać się poważnym problemem w przypadku próby zaciągnięcia zobowiązania lub nawiązywaniu relacji biznesowych, ponieważ obniża to wiarygodność. 

Do BIG trafiają dane od współpracujących banków, instytucji finansowych oraz różnego rodzaju usługodawców.

Wierzyciele coraz chętniej korzystają z usług biur informacji gospodarczej, gdyż często sama informacja o możliwości umieszczenia danych w rejestrze dłużników działa mobilizująco i potencjalny dłużnik reguluje należność. 

Kto może wpisać dane dłużnika w BIG?

Informacje gospodarcze do BIG przekazują wierzyciele, wobec których dłużnicy zalegają ze spłatą zobowiązań. 

Jeżeli dłużnik nie jest konsumentem, zgłoszenie do rejestru BIG, wymaga spełnienia wszystkich poniższych warunków:

zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego Biura.

Ile czasu BIG przetrzymuje informacje?

Informacje dotyczące długów przechowywane są w rejestrach biur do momentu, kiedy wierzyciel nie zawiadomi o spłacie zaległości. Zgodnie z art. 18 ustawy o BIG wierzyciel powinien powiadomić biuro o dokonaniu spłaty długu w ciągu 14 dni od dnia uregulowania zobowiązań. Po otrzymaniu takiej informacji wpis jest usuwany z bazy danych. Informacja o zadłużeniu może być też usunięta wcześniej, jeżeli uzasadniony wniosek w tym zakresie złoży wierzycielowi dłużnik.

Jak usunąć negatywny wpis z BIG?

Najłatwiejszym i najprostszym sposobem na usunięcie  informacji negatywnych z baz biur informacji gospodarczych jest spłacenie  długu. Wówczas wierzyciel, wobec którego uregulowaliśmy dług, ma obowiązek poinformować BIG o tym, że zobowiązanie zostało spłacone. Ma na to 14 dni. BIG następnie usuwa informacje na Twój temat z listy dłużników.

Jeżeli jednak nie jesteśmy finansowo zdolni, aby spłacić na raz całą kwotę zobowiązań, możemy oddać wierzycielowi choć część długu. Wtedy ma on również 14 dni na zaktualizowanie przekazanych informacji pod karą grzywny w tej samej wysokości.

Usuwanie nieprawdziwych informacji z BIG stanowi jednak dosyć długi proces, ponieważ BIG ma obowiązek skontaktować się z wierzycielem, który dokonał kwestionowanego wpisu, a ten ma za zadanie okazać dokumenty potwierdzające jego decyzję. My oczywiście na potwierdzenie naszego stanowiska o nieistnieniu długu możemy np. okazać dokument potwierdzający spłatę zadłużenia.

Innym sposobem na wyeliminowanie wpisu w BIG jest upływ czasu. W przypadku braku spłaty, dane mogą być przetwarzane przez okres trzech lat od ostatniej aktualizacji, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym wierzyciel przekazał je do BIG.

Dłużnik, pomimo braku spłaty zadłużenia, może spróbować zawrzeć z wierzycielem porozumienie ratalne i podpisać ugodę, która będzie skutkować usunięciem wpisu przez wierzyciela z BIG.

Z powyższego wynika, że osoba, której dane zostały zamieszczone przez wierzyciela w rejestrze dłużników, może podjąć pewne działania, które mają na celu usunięcie nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji zamieszczonych w BIG. Nie ma jednak możliwości samodzielnego usunięcia uciążliwych wpisów z rejestru. Najszybszy sposób na usunięcie danych o nas z baz dłużników stanowi spłata zadłużenia – wówczas wierzyciel zobowiązany jest usunąć nasze dane z BIG. Jak już zostało wcześniej wskazane, warto dbać o niefigurowanie w rejestrach BIG i na bieżąco kontrolować odpowiednie bazy danych, aby w porę wychwycić ewentualne nieprawidłowości. Brak negatywnych wpisów w BIG podnosi bowiem wiarygodność kredytową i zwiększa nasze szanse na udzielenie kredytu czy pożyczki.

Jeśli nie wiemy, czy znajdujemy się w bazie dłużników, możemy sprawdzić to przez internet. 

Aktualnie większość baz umożliwia pobranie bezpłatnych raportów on-line. W ten sposób możemy sprawdzić, jakie dane na nasz temat są dostępne dla innych podmiotów.

Uwaga na nieuczciwe firmy. Bardzo często szukając informacji na temat tego, jak usunąć wpis z BIG, można natknąć się na oferty czyszczenia BIG. Niestety, nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością i mają jedynie na celu wyłudzenie pieniędzy.

Dlaczego warto postarać się o pozytywny wpis w BIG?

Chodzi przede wszystkim o naszą wiarygodność. Kiedy udajemy się do instytucji finansowej z wnioskiem o kredyt, ta zazwyczaj szczegółowo weryfikuje obecne zobowiązania oraz to, w jaki sposób podchodzimy do ich spłaty. A to oznacza, że z pewnością zweryfikuje, czy widniejemy w bazie niesolidnych dłużników. Jeśli tak, to najpewniej negatywnie rozpatrzy nasz wniosek. Skoro zdarzyło nam się już nie spłacić swojego zobowiązania, to ma prawo podejrzewać, że i tym razem możemy postąpić tak samo.

Biura informacji gospodarczej gromadzą informacje nie tylko dla banków. Dostarczają danych również m.in. operatorom sieci komórkowych. Co to oznacza? Negatywny wpis z Biura Informacji Gospodarczej może skutkować odmową przyznania abonamentu. Zatem negatywne informacje w BIG mogą skutecznie utrudnić życie w wielu kwestiach. Po co więc ryzykować? W BIG  lepiej gromadzić wyłącznie pozytywną historię nt. zobowiązaniach spłacanych terminowo.

Ale co zrobić, gdy zadłużenie jest wysokie, wpis w BIG mocno przeszkadza i jest olbrzymim problemem, gdyż blokuje Ci zdolność kredytową?

W takich przypadkach rozwiązanie jest tylko jedno: ugoda z wierzycielem zawierająca w sobie klauzulę usunięcia wpisu z BIG.

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt