Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/1.jpg

Magdalena Meler - Frąckowiak

26.02.2024

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT dla osoby fizycznej? Porady dotyczące faktury gospodarczej

Faktura VAT na osobę fizyczną – kiedy można wystawić?

Kiedy nie trzeba wystawić faktury na osobę fizyczną?

Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę osobie fizycznej na żądanie. Nabywca ma trzy miesiące na to, aby żądać jej wystawienia, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż. Faktura ta będzie tzw. fakturą imienną.

Warto pamiętać, iż faktury uproszczone wystawiane są, w przypadku gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro lub 450 zł, są fakturami prowadzącymi do powstania obowiązku podatkowego, w związku z tym nabywca nie ma prawa żądać faktury na miejsce faktury uproszczonej. Powyżej tych kwot wystawienie faktury jest obowiązkiem sprzedającego, niezależnie preferencji nabywcy.

Zawsze można również jako zasadę przyjąć każdorazowe wystawianie pełnej faktury niezależnie od kwoty faktury, gdyż uproszczenia w tej kwestii mają służyć zarówno sprzedającym jaki i kupującym, jednak nie są obligatoryjne.

Jakie informacje powinna zawierać faktura na osobę fizyczną?

Ważne jest, aby faktura zawierała wszystkie niezbędne informacje, takie jak:

 • numer dokumentu
 • data wystawienia dokumentu
 • nazwa podmiotu wystawiającego, dane identyfikacyjne wystawiającego (NIP) i adresowe
 • dane identyfikacyjne odbiorcy faktury (imię, nazwisko) oraz adresowe
 • nazwę towarów lub usług, ich miara/ilość
 • ceny netto
 • wartość netto
 • stawka i kwota podatku VAT
 • wartość brutto
 • datę zapłaty/datę sprzedaży

Czy na fakturze na osobę fizyczną powinien być NIP lub PESEL?

Informacje, jakie powinny znaleźć się na fakturze, określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT m.in. następujący zapis:

Art. 106e. 1. Faktura powinna zawierać: […] 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi(…).

Rodził on wątpliwości, ponieważ osoba fizyczna nie prowadząca działalności nie ma obowiązku rozliczania podatku VAT, więc numer NIP nie powinien być wymagany, zaś numer PESEL nie jest numerem nadawanym w celach podatkowych, a do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej. Zarówno indywidualne interpretacje organów skarbowych jak i wykładnia Ministerstwa Finansów jest w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jednoznaczna – nie ma obowiązku podawania na fakturze numeru NIP. 

Wygląda to inaczej w przypadku kiedy zakupu towaru lub usługi dokonuje osoba fizyczna jako przedsiębiorca na użytek i w związku z prowadzoną działalnością, wtedy numer NIP musi być podany przed dokonaniem sprzedaży.

Czy nievatowiec może wystawić fakturę na osobę fizyczną?

Przepisy ustawy w kwestii faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT precyzuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur stanowiąc, że faktura wystawiana przez nievatowca powinna zawierać:

 • numer kolejny dokumentu
 • datę wystawienia
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę towaru lub usługi
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem
 • Nie będzie zaś zawierać zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT informacji o:
 • stawce podatku
 • sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt