Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/Base.png

Ewa Małecka

27.04.2023

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Faktoring a split payment. Jak działa mechanizm podzielonej płatności w przypadku finansowania faktur?

Zmiany dotyczące sposobu płatności za usługę lub towar poprzez wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) wpłynęły na faktoring w zakresie sposobu rozliczania płatności, podobnie jak w innych branżach, natomiast w żaden sposób nie ograniczyły możliwości korzystania z faktoringu. Jak rozliczyć faktoring w czasach split payment?

Faktoring a split payment

Stosowanie podzielonej płatności jest obowiązkowe od 1 listopada 2019 r. Dotyczy transakcji ujętych na fakturach o wartości przekraczającej 15 tys. zł i wyszczególnionych w załączniku nr 15 do Ustawy o podatku VAT. Regulacje objęły sprzedaż 150 rodzajów towarów i usług. 

Faktoring oparty jest o cesję wierzytelności, a stronami umowy faktoringowej są:

  • Faktor – instytucja kupująca wierzytelność, np. firma faktoringowa, bank;
  • Faktorant – firma, która sprzedaje wierzytelność wynikającą z faktury, np. przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe.

Warto zaznaczyć, że w faktoringu istotny jest jeszcze kontrahent przedsiębiorcy, który nie jest stroną umowy. Jego obowiązkiem, czy też zobowiązaniem, jest zapłata kwoty znajdującej się na fakturze na konto Faktora. 

Rozliczenie faktur z zapisem MPP

Faktoring i split payment nie kolidują ze sobą. Wręcz przeciwnie. Korzystanie z usługi faktoringu w czasach MPP to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą być niezależni i zachować płynność finansową w firmie.

W sytuacji, gdy faktura jest oznaczona jako MPP w faktoringu klasycznym Faktor może wypłacić środki zarówno w MPP jak i bez MPP –sposób wypłaty ustalany jest pomiędzy Faktorantem i Faktorem.  Przy wypłacie w MPP VAT trafia od razu na rachunek VAT Faktoranta, natomiast przy wypłacie bez MPP rozliczenie VAT z Faktorantem odbywa się dopiero po zapłacie przez Kontrahenta w MPP. W obu przypadkach Faktor przelewa pieniądze na konto Faktoranta po przesłaniu wniosku o finansowanie. W ten sposób firma otrzymuje środki szybciej, a nie dopiero po uregulowaniu zobowiązania przez kontrahenta. Przedsiębiorca wcześniej otrzymuje zasoby finansowe, którymi może dowolnie dysponować.

Natomiast w faktoringu odwrotnym, w branżach, w których split payment jest obowiązkowy, wypłata środków do Dostawcy zawsze realizowana jest przez Faktora w mechanizmie podzielonej płatności. W branżach nie objętych wymogiem podzielonej płatności sposób wypłaty środków Dostawcy zależy od uzgodnień pomiędzy Klientem a Faktorem.

Przy zastosowaniu mechanizmu split payment odbiorca płatności uzyskuje oczekiwaną kwotę (zapłatę za fakturę) podzieloną na dwie części: kwota netto faktury pozostaje na „zwykłym” rachunku rozliczeniowym, natomiast kwota podatku VAT wskazana w przelewie jest automatycznie przeksięgowywana na rachunek VAT powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, na który wykonana była płatność.  Wykonawca płatności w MPP nadal więc wysyła środki na jeden „zwykły’  rachunek rozliczeniowy, a bank zapewnia automatyczne przeksięgowanie z niego kwoty VAT na powiązany rachunek VAT przedsiębiorcy.   

Rozliczenie faktur bez oznaczenia MPP

Istnieją sytuacje, gdy na fakturze nie ma oznaczenia MPP, a kontrahent rozliczy fakturę z zastosowaniem split payment. W takich okolicznościach, jeżeli faktura była finansowana bez MPP, Faktor zwróci się do Faktoranta o zapłatę równowartości kwoty VAT przelewem „nie – split” i po otrzymaniu środków przeleje otrzymany od Kontrahenta VAT na konto Faktoranta w mechanizmie podzielonej płatności. 

Chcesz wiedzieć, jak działa split payment w przypadku faktoringu lub masz inne pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Faktoring a split payment – informacje dla odbiorców

MPP nie ograniczył możliwości korzystania z faktoringu. Obowiązki realizacji przelewu za fakturę w ramach split payment wynikające z Ustawy dotyczą również sytuacji regulowania faktury przekazanej do faktoringu, tj. dokonywania zapłaty na konto Faktora.

W sytuacji płatności podzielonej kwotę brutto faktury należy wpłacić na rachunek Faktora. Polecenie przelewu w ramach MPP musi zawierać dodatkowo informacje o:

  • numerze NIP dostawcy;
  • właściwej kwocie VAT;
  • numerze faktury.

Obowiązujące przepisy nie przewidują stosowania podzielnej płatności w przypadku zapłaty w innej formie niż przelewem bankowym. Jeśli wystąpiły przesłanki ustawowe, Odbiorca ma  obowiązek uregulowania zobowiązań w mechanizmie split payment, więc płatność musi być zrealizowana przelewem bankowym.

Możliwość wykorzystania środków na rachunkach VAT

Przed wprowadzeniem płatności split payment VAT często służył przedsiębiorcom jako dodatkowe środki. MPP ograniczył tę możliwość, jednak ustawodawca w 2019 r. poszerzył dostępne sposoby wykorzystania pieniędzy, które znajdują się na rachunku VAT. Firma może je przeznaczyć nie tylko do zapłaty VAT, ale także do uregulowania innych zobowiązań podatkowych np. cła, PIT-u, CIT-u, akcyzy, składek ZUS czy odsetek za zwłokę od tych świadczeń. 

Wprowadzenie obowiązkowego rozliczenia split payment w 2019 r. miało niewielki wpływ na faktoring. Przedsiębiorcy nadal mogą bez przeszkód i w pełni czerpać korzyści jakie zapewnia usługa faktoringowa. Ostatnie lata pokazują, że jest to rozwiązanie, z którego korzysta coraz większa grupa firm. Chętnie zamieniają one faktury na gotówkę, bez konieczności czekania na opłacenie faktury przez kontrahenta, a to zapewnia dużą autonomię działania.

Chcesz zminimalizować zatory płatnicze i poprawić płynność finansową swojej firmy? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i poznaj swoje korzyści ze współpracy.

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt