Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/Base.png

Ewa Małecka

25.04.2023

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Czym jest cesja wierzytelności? 

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem opóźnionych płatności i nieuregulowanych należności. Dlatego, aby zapobiec tym problemom, coraz więcej firm korzysta z usług faktoringowych, które pozwalają na szybkie pozyskanie środków na realizację bieżących zadań. Jednym z kluczowych elementów faktoringu jest umowa cesji wierzytelności. W tym wpisie dowiesz się, na czym polega cesja wierzytelności oraz jak działa w praktyce.

Cesja wierzytelności jest rodzajem umowy cywilnoprawnej. Na podstawie jej zapisów wierzyciel może przekazać uprawnienia do wierzytelności innemu podmiotowi: osobie fizycznej lub prawnej. 

Pojęcie cesji wierzytelności

Pojęcie cesji definiują zapisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 509 [Cesja]

§  1. 

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§  2. 

Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Cesja wierzytelności to podstawowy i niezbędny element każdej usługi faktoringowej. Przedmiotem cesji najczęściej jest przekazanie przez przedsiębiorcę firmie faktoringowej prawa do nieprzeterminowanych należności – czyli wystawionych kontrahentom faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Po zawarciu umowy cesji pierwotny wierzyciel (cedent) otrzymuje niezwłocznie od firmy faktoringowej środki, które może przeznaczyć na dowolny cel.

W faktoringu umowa cesji wierzytelności zawierana jest przez dotychczasowego właściciela (Klienta) oraz nowego wierzyciela (Faktora). W przypadku faktoringu umowa zawierana z faktorem posiada zapisy o cesji wierzytelności.

W praktyce rozróżniamy dwa rodzaje zawiadamiania o cesji wierzytelności – potwierdzona (wymaga podpisu odbiorcy) i niepotwierdzona.

Potwierdzona

W przypadkach, gdy umowa handlowa wymaga zgody dłużnika na dokonanie cesji wierzytelności, zawiadomienie potwierdzone jest niezbędne. Takie zawiadomienie wymaga podpisu dłużnika, co stanowi jednoznaczne wyrażenie zgody na przeniesienie wierzytelności na inny podmiot lub osobę fizyczną. Wysyłanie zawiadomienia potwierdzonego zapewnia, że dłużnik został poinformowany o zmianie wierzyciela, a cesja wierzytelności jest ważna i skuteczna.

Niepotwierdzona

Zawiadomienie o cesji niepotwierdzonej to forma informowania dłużnika o przeprowadzonej cesji wierzytelności, która nie wymaga uzyskania wyraźnego potwierdzenia odbioru ani podpisu dłużnika. W przypadku niepotwierdzonego zawiadomienia, dłużnik zostaje poinformowany o zmianie wierzyciela, jednak nie ma obowiązku potwierdzenia otrzymania tej informacji.

Faktoring, którego integralną częścią jest cesja wierzytelności, pozwala przedsiębiorcom szybko pozyskiwać środki finansowe, zwiększając płynność i stabilność finansową swojej działalności. 

W ramach cesji, wierzyciel przenosi swoje uprawnienia do wierzytelności na inną osobę fizyczną lub prawną, co w przypadku faktoringu oznacza przekazanie prawa do należności firmie faktoringowej. Warto zrozumieć, na czym polega cesja wierzytelności, aby świadomie korzystać z usług faktoringowych.

W razie pytań lub wątpliwości na temat cesji wierzytelności i nie tylko, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą faktoringową, gdzie nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi na Państwa pytania i pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Państwa biznesu.

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt