Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/Base.png

Ewa Małecka

25.04.2023

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Co powinna zawierać umowa faktoringowa?

Przedsiębiorcy, którym zależy na poprawie swojej płynności coraz częściej sięgają po usługę faktoringu, która rozwiązuje problem zatorów płatniczych i daje szybki dostęp do gotówki zamrożonej w fakturach. Po wyborze firmy faktoringowej, odpowiedniej dla siebie oferty i ustaleniu warunków transakcji przychodzi etap podpisania umowy faktoringowej

Istnieją różne praktyki w zakresie umów faktoringowych, jedną z nich jest podzielenie dokumentacji faktoringowej na dwie część:

 • SWUF, czyli szczegółowe warunki umowy faktoringowej, gdzie wpisywane są indywidualne, szczegółowe parametry danej umowy faktoringowej,
 • OWUF, czyli ogólne warunki umowy faktoringowej, gdzie ustalone są ogólne warunki dotyczące współpracy i obsługi umowy. Zapisy OWUF zazwyczaj nie podlegają negocjacji z faktorem.

Jakie elementy powinna zawierać umowa faktoringu?

Umowa faktoringowa dotycząca faktoringu wierzytelności powinna zawierać m.in. poniższe elementy:

 • Strony umowy, czyli nazwa faktoranta i faktora oraz dane kontaktowe obu stron umowy faktoringu.
 • Numery rachunków bankowych zarówno faktoranta, na które będą dokonywane wypłaty z finansowanych faktur, jak również faktora, na które będą wpływać płatności od kontrahentów
 • Datę obowiązywania umowy
 • Informacje dotyczące limitu takie jak m.in.: rodzaj limitu, kwota, dostępne waluty finansowania, 
 • Parametry cenowe dotyczące danej umowy takie jak m.in., prowizja przygotowawcza, marża, stawka bazowa, prowizja operacyjna i inne
 • Poziom wypłacanej zaliczki
 • Dokumenty wymagane przy finansowaniu wierzytelności oraz terminy i forma ich dostarczania do faktora
 • Informacje o zabezpieczeniach
 • Inne ustalenia i postanowienia dodatkowe

Odpowiednio przygotowana umowa faktoringu poza powyższymi elementami umowy faktoringowej powinna zawierać także informację o określonym podmiocie przejmującym ryzyko niewypłacalności dłużnika. W przypadku faktoringu pełnego ryzyko niewypłacalności kontrahenta przechodzi na Faktora.

Zakres informacji różni się w zależności od tego, jakiego konkretnie rodzaju faktoringu dotyczy umowa. Nieco inaczej może wyglądać dokument w przypadku umowy faktoringu odwrotnego, czyli finansowania dostaw.

Co może być przedmiotem umowy faktoringu?

Przedmiotem umowy faktoringu są przede wszystkim należności handlowe wynikające z transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. W ramach umowy faktoringowej objęte są różnorodne rodzaje należności handlowych, które mogą być sprzedane faktorowi w celu uzyskania płynności finansowej.

Należy zauważyć, że każdy Faktor może mieć swoje własne kryteria dotyczące tego, jakie rodzaje należności są akceptowalne jako przedmiot umowy faktoringowej. Przed zawarciem umowy warto upewnić się, że dana instytucja faktoringowa będzie gotowa zaakceptować należności, które przedsiębiorstwo chce sprzedać.

Jakie są strony umowy faktoringu?

Umowa faktoringu ma dwupodmiotowy charakter, co implikuje, że obejmuje ona relację pomiędzy dwoma stronami:

Faktorem – instytucją finansową lub firma świadczącą usługi faktoringowe.

Faktorantem – przedsiębiorstwem, które korzysta z usług faktoringowych.

Warto również wspomnieć o dłużniku faktoringowym.

Chociaż dłużnik faktoringowy nie jest formalnie stroną umowy faktoringowej, odgrywa istotną rolę w procesie faktoringu. Dłużnik to kontrahent klienta, który jest zobowiązany do zapłaty faktury. W wyniku transakcji faktoringowej, dłużnik staje się zobowiązany do zapłaty faktorowi zamiast klientowi.

Dłużnik nie uczestniczy bezpośrednio w umowie faktoringowej, ale jest informowany o przekazaniu należności faktorowi, a także o zmianie osoby uprawnionej do odbioru płatności.

Jak podpisać umowę faktoringową?

Istnieją różne formy podpisania umowy faktoringowej, od klasycznego podpisu papierowych dokumentów przez podpis za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego do podpisu na dedykowanych do tego platformach informatycznych. 

Przed zawarciem umowy faktoringu przedsiębiorca powinien zweryfikować poprawność danych oraz ustalone parametry umowy.

Następujące kroki mogą pomóc w procesie podpisywania umowy faktoringu:

 1. Upewnij się, że otrzymałeś pełny tekst umowy oraz wszystkie niezbędne załączniki od instytucji faktoringowej.
 2. Zapoznaj się z treścią umowy i upewnij się, że rozumiesz wszystkie postanowienia, prawa i obowiązki stron.
 3. Sprawdź, czy dane przedsiębiorstwa, faktora oraz dłużników są poprawne i zgodne z Twoją wiedzą.
 4. Zweryfikuj parametry umowy, takie jak wysokość finansowania, terminy płatności, prowizje, opłaty oraz warunki rozwiązania umowy.
 5. W przypadku wątpliwości, nie krępuj się zapytać Faktora o wyjaśnienie niejasnych postanowień.
 6. Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, możesz przystąpić do podpisania umowy. W zależności od preferencji i wymogów obu stron, może to być klasyczny podpis na papierze, podpis elektroniczny lub podpis na dedykowanej platformie.
 7. Po podpisaniu umowy, upewnij się, że otrzymałeś kopię dokumentu od Faktora. Zachowaj kopię umowy w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnych przyszłych potrzeb.

Podpisując umowę faktoringową, ważne jest, aby być świadomym swoich praw i obowiązków, a także zadbać o właściwą komunikację z firmą faktoringową. Tylko wtedy można skutecznie korzystać z usług firmy faktoringowej i czerpać z nich korzyści dla swojego przedsiębiorstwa.

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dedykowany Doradca Pekao Faktoring chętnie będzie służył pomocą i wyjaśnieniem pytań związanych z umową faktoringu i usługami finansowymi. 

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt